Missie en Visie

Enkele koppen uit de media

Ziekteverzuim boven de 3% wordt niet veroorzaakt door een medische oorzaak (bron UWV).

Uitval wegens ziekte heeft in de meeste gevallen geen medische oorzaak. 70 tot 90 procent van alle ziekmeldingen komt voort uit iets anders, bijvoorbeeld problemen thuis of op het werk (bron NVAB).

Veel zieke werknemers hebben geen medische klachten’ (bron nu)

Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak en komen op steeds jongere leeftijd voor (bron gezondheidsnet)

MISSIE

Organisaties en medewerkers adviseren en begeleiden bij het reduceren van ziekteverzuim. Vergroten van werkplezier en betrokkenheid van alle medewerkers.

VISIE

Ziekteverzuim boven de 3% is beïnvloedbaar. De casemanagers van Recht door Zee zijn er van overtuigd dat de relatie tussen leidinggevende en medewerker hier de sleutel is. Hij of zij weet immers het beste wat er zich op de werkvloer afspeelt en staat in direct contact met zijn medewerkers.

Recht door Zee Casemanagement richt zich op de gezonde mensen in uw organisatie, met als doel ziekteverzuim te voorkomen of de duur van het verzuim te verkorten. Een helder beleid en consequente doorvoering hiervan resulteert in besparingen voor werkgever en financiële zekerheid voor medewerkers.

Regie op verzuim begint bij de direct leidinggevende.