Advies

Van pleisters plakken naar duurzame oplossingen

Onderzoek heeft aangetoond, dat 80% van ziekteverzuim geen medische oorzaak heeft. Houdt dit alsjeblieft in gedachten indien je verder gaat lezen. 

Veel ondernemers zijn vanuit een visie hun onderneming gestart, waarbij zij het beste product of dienst willen leveren aan hun klanten. De mensen die zij aannemen delen deze visie. Ook zij willen het beste product of dienst leveren aan hun klanten. Maar dan, ergens onderweg wordt dit doel uit het oog verloren en is met alleen nog maar bezig met “intern geneuzel”. Waarbij werkgevers en medewerkers in sommige gevallen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. En medewerkers geen andere uitweg zien dan zich “ziek” te melden. 

Wij zijn van mening dat bij veel organisaties deze oorzaak van ziekteverzuim voorkomen kan worden. Gewoon door zonder omwegen met elkaar te blijven praten: recht door zee. 

De casemanagers van Recht Door Zee Casemanagement, zijn in het bezit van een specialistische opleiding. De kennis van onze casemanagers is aangevuld met ruimte ervaring op het gebied van inzetbaarheid in uiteenlopende sectoren. Onze casemanagers zijn als geen ander op de hoogte van de complexe Wet- en Regelgeving, waarbij zij het menselijke aspect nooit uit het oog verliezen. 

Wij maken inzichtelijk hoe je ziekteverzuim kunt voorkomen en hoe je ervoor kunt zorgen, dat jouw medewerkers tot pensioengerechtigde leeftijd inzetbaar willen blijven. Waarbij wij samen met onze partners van specialisten op het gebied van veiligheid, vitaliteit en inzetbaarheid voor jou beschikbaar stellen. 

Wij leveren maatwerk, waarbij jouw behoefte centraal staat en alleen door die te kennen, kunnen wij jou optimaal adviseren. 

 

(Verzuim)trainingen:

Wist u dat leidinggevenden een zeer grote rol spelen bij het verzuim van uw medewerker? Niet alleen als de medewerker ziek is, maar ook voordat een medewerker ‘besluit’ zich ziek te melden. In onze verzuimtrainingen geven wij uw leidinggevenden handvaten om (langdurig) verzuim te voorkomen, wij informeren uw organisatie over de Wet verbetering Poortwachter en andere relevante (recente) wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht en sociale wetgeving. Wij verzorgen ook trainingen op maat, denkt u bijvoorbeeld aan het voeren van verzuimgesprekken, hoe gaat uw organisatie om met frequent verzuim, het behandelen van casuïstiek etc.

Dossierniveau

Onze Casemanagers screenen uw verzuimdossier(s), zij brengen de (financiële) risico’s in kaart en adviseren over de te nemen stappen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Met als doel de re-integratie van uw medewerkers te bespoedigen en loonsancties te voorkomen.

Beleid

Recht door Zee adviseert u graag over uw verzuimbeleid. Voldoet dit aan alle (recente) wet- en regelgeving? Heeft uw organisatie duidelijke regels voor ziek en hersteld melden en staan deze regels op papier? Hoe zit het met ziekte tijdens vakantie of met de opbouw van vakantiedagen en wat zijn precies de verplichtingen en rechten van werkgever en werknemer? Wij helpen u graag dit vorm te geven in een duidelijk verzuimbeleid.

Waar laat u geld liggen?

Er zijn veel geldstromen rond verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Voor elke werkgever loont het om te onderzoeken voor welke groepen medewerkers bijzondere regelingen gelden. Ook is het belangrijk om premies die de belastingdienst in rekening brengt te controleren. En alle premiekortingen toe te passen.

Recht door Zee heeft de afgelopen jaren voor veel organisaties geld kunnen besparen en zelfs terug kunnen halen. Wij adviseren u graag hoe wij voor uw organisatie op jaarbasis al snel 6 tot 8 % van uw loonsom kunt besparen.

Vul de vragenlijst in, dan nemen wij binnen een week contact met u op om te bespreken welke besparingen u kunt realiseren.